Vår personuppgiftspolicy och hur vi hanterar cookies

Integritetspolicy
Ekvilibrium Talarförmedling AB

1. PERSONUPPGIFTSANSVAR
1.1 Ekvilibrium Talarförmedling AB (”Talarförmedlingen”) org. nr: 556474-9512, Granbacken 4, 133 35 Saltsjöbaden, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som Talarförmedlingen på olika sätt samlar in, bland annat via sin hemsida. Talarförmedlingens behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”)
1.2 Denna policy beskriver Talarförmedlingens processer för behandling av personuppgifter om dig som registrerat dig för nyhetsbrev, lämnat dina kontaktuppgifter till eller är ansluten till en organisation som har ett engagemang med Talarförmedlingen.
1.3 Om du tar kontakt med Talarförmedlingen över mejl eller om vi i övrigt får anledning att tro att du eller din arbetsgivare har ett intresse av tjänster som vi kan erbjuda kan vi komma att kommunicera med dig. Talarförmedlingen bedömer då att vi har ett berättigat intresse att behandla dina kontaktuppgifter så länge du eller din arbetsgivare har ett intresse av våra tjänster.

2. ÄNDAMÅL OCH BEHANDLING
2.1 Talarförmedlingens kärnverksamhet avser bokning, planering och genomförande av event och tal. För att slutföra avtal, bearbeta bokningar och uppfylla kontrakt måste personuppgifter rörande kunder, deltagare och leverantörer behandlas.
2.2 Talarförmedlingen behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och annan information till dig, om du har valt att prenumerera genom vår hemsida. Behandlingen bygger på ditt samtycke och är helt frivillig.
2.3 Talarförmedlingen behandlar personuppgifter för att kommunicera med dig över mejl och annan elektronisk kommunikation i ärenden som rör din eller din arbetsgivares relation till Talarförmedlingen. Talarförmedlingen kan även komma att kontakta dig för att genomföra enkäter och liknande undersökningar för att få in din feedback.
2.4 Talarförmedlingen behandlar även personuppgifter när detta är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt Bokföringslagen (SFS: 1999:1078) eller för att följa myndighetsbeslut.
2.5 E-post, SMS och annan elektroniskt buren kommunikation omfattas av GDPR. Personuppgifter förekommer i sådan kommunikation redan genom att avsändaren och mottagaren är känd. Om du kommunicerar med oss via e-post, post eller annan form av kommunikation behandlar vi kommunikationen och informationen däri för att bemöta dig.

3. NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA
3.1 Dina personuppgifter lagras vid databaser som tillhandahålls av våra leverantörer. Servrarna är belägna i Sverige. Våra leverantörer använder inte dina personuppgifter och har inte tillgång till dina personuppgifter för annat ändamål än för att tillhandahålla molntjänster och lagringstjänster.
3.2 Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar bara personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som möjliggör tillhandahållandet av vår tjänst. Oavsett vem som utför behandlingen ansvarar vi gentemot dig för behandlingen av dina personuppgifter.
3.3 Dina personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
3.4 Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

4. BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER
När dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålen som anges här kommer de att raderas eller anonymiseras. Det betyder att dina kontaktuppgifter raderas/anonymiseras om du inte längre är kontaktperson, om samarbetet mellan Talarförmedlingen och din arbetsgivare upphör eller om du avregistrerar dig från våra nyhetsbrev. Med anonymiseras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera någon person. Uppgifterna kommer även att raderas om den lagliga grunden är ditt samtycke och du återkallar samtycket.

5. COOKIES
5.1 På Talarförmedlingens hemsida används cookies, genom bla. Google Analytics. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att följa vad du gör på hemsidan.
5.2 Talarförmedlingen använder cookies för att talarformedlingen.se ska fungera, för statistik och i syfte att möjliggöra annonsering.
5.3 Ingen identifikationsinformation, som e-post eller namn, sparas om besökare genom dessa cookies.
5.4 Du kan välja att inte acceptera cookies genom att stänga av cookies i sin egen webbläsares säkerhetsinställningar.
5.5 Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.
5.6 Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).

6. DINA RÄTTIGHETER
6.1 När Talarförmedlingen behandlar dina personuppgifter har du rätt att utan kostnad återkalla ditt givna samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du har även rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring.
6.2 Om Talarförmedlingen behandlar dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse kan du invända mot behandlingen. Talarförmedlingen kommer då att upphöra med behandlingen.
6.3 Du har även rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter. Det kan ske genom att begära ett registerutdrag i elektroniskt format eller på papper eller genom att ställa specifika frågor om dina personuppgifter. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och/eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att få ut sådana personuppgifter som du tillhandahållit Talarförmedlingen i ett allmänt läsbart format, där så är möjligt (s.k. dataportabilitet).
6.4 Du har alltid rätten att inge klagomål till Datainspektionen.
6.5 Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan eller har frågor om hur Talarförmedlingen behandlar dina personuppgifter, hör av dig till oss med uppgifterna här nedan:
gdpr@ekvilibrium.se

08-663 0680
Ekvilibrium Talarförmedling AB
Hotellvägen 7, 133 35 Saltsjöbaden