Tomas Agerberg

Tomas Agerberg

Vilka digitala trender håller just nu på slå in och hur kommer dessa att påverka oss?

Våg efter våg med nya digitala trender slår in av oss i ständigt ökande tempo. Nya företag som inte har något bagage startas varje dag, och kan men hjälp av ny digital teknik och nya affärsmodeller ta över bransch efter bransch. Hastigheten och komplexiteten på denna omställning skrämmer och hotas alla existerande företag som risker att hamna på efterkälken eller helt slås ut.
Tomas Agerberg från RealSprint har arbetat som digital strateg och management konsult i över 27 år ger oss en inblick kring de viktigaste digitala trenderna just nu och hur dessa kan påverka oss.
Tomas Agerberg har bla utvecklat  Aftonbladets digitala produkter.
Konsultat en hel del på VK Media uppe i Umeå och är  mycket omtyckt, skarp och  i framkant.

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.