Stefan Saidac

Stefan_Saidac

VÄRDERINGAR, VARUMÄRKE, ARBETSGLÄDJE

Framgång med rätt riktning

Inspiration på hög nivå- Stefan Saidac föreläser om Värderingar och Det digitala varumärket.

Om hur allt hänger ihop och rätt hanterat ger nöjdare kunder och medarbetare.

Stefan berättar också om företagen som går sin egen väg- och lyckats just därför. Om företagen där man gillar att gå till jobbet och vill göra sitt bästa. Han ställer utmanande frågor som gör deltagarna aktiva och reflekterande. Det är mycket inspirerande, underhållande och lärorikt.

Stefan har två olika föreläsningar on Värderingar och Det digitala varumärket. Han kan även kombinera föreläsningarna, som alltid är skräddarsydda för uppdragsgivaren.

Exempel på föreläsningsteman:

  • Meningen med livet, men vad är meningen med arbetet?
  • Varför lyckas vissa företag- Vad är hemligheten, hur tänker & samarbetar man?
  • Vad är egentligen en värdering?
  • Värderingarna sitter inte i vägarna, utan i huvudet. Det går utmarkt att tänka om.
  • Attraktivare varumärke? Börja med värderingarna.
  • Varumärke, vinna eller försvinna?
  • Sammanhållning & team, vår gemensamma kraft
  • Digitala varumärket & Sociala medier

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.