Stefan Görwik

Stefan Gorwik

En arbetsgrupp är inte detsamma som ett vinnande team!

Teamwork, arbetsglädje och medarbetarskap

Med professionalism, humor och härligt engagemang kan Stefan räknas till Sveriges i särklass mest populära föreläsare. Hans föreläsningar kännetecknas av spetskompetens med ett högt och varierat tempo. Han manar till skratt och eftertanke. På Stora Inspirationsdagen ska han prata om hur vi får arbetsglädje och hur vi skapar ett fulländat medarbetarskap. Han sätter fokus på motivation, positiva attityder och handlingskraft.

Utan energi får vi inga resultat. En arbetsgrupp är inte detsamma som ett vinnande team. Släpp loss kraften i organisationen

Han betonar vikten av att visa respekt och förtroende för varandra och inte minst att skapa delaktighet. En inspirerande talare med stor substans.

Stefan Görwik s övriga föreläsningar

 • Motivation och Arbetsglädje
  • Motivation och Arbetsglädje är en föreläsning/ utvecklingsprogram som hjälper oss att omsätta projekt och mål till handling och resultat. Med rätt attityd skapas förutsättningar för ökad motivation, vilket påverkar vår handlingskraft som i sin tur påverkar resultatet. En effekt av våra handlingar och resultat är ökad arbetsglädje. På vägen mot bättre resultat och arbetsglädje stöter vi ibland på motstånd och hinder. Dessa är som grus i maskineriet och ställer till problem. Problem och utmaningar är till för att lösas och i programmet får vi ett enkelt och effektivt verktyg som hjälper oss att hantera dem.

 • Förändringar som Förbättrar
  • Förändringar som Förbättrar är en föreläsning som ger oss ökad förståelse för vikten av att ständigt förbättra verksamheten där syftet är att öka mervärdet för våra kunder. Med ökad konkurrens och förändrade kundbehov är vår förmåga att anpassa oss till nya omständigheter nödvändig för vår organisations fortsatta framgång. Människans förmåga att utveckla sig själv och sitt arbete är unik, samtidigt som den är motsägelsefull. På samma gång som vi är nyfikna på det nya, undviker vi det okända, för det kan kännas okomfortabelt.
   En förändring innebär ofta att vi behöver lämna vår komfortabla zon och ta steget ut i vår förändrings- eller utvecklingszon. Detta kan ibland kännas motigt och då behöver vi verktyg som hjälper oss att minska motståndet till förändringen.

 • Personlig Effektivitet
  • Personlig Effektivitet är ett utvecklingsprogram som hjälper oss att få ut mer av vår tid och våra liv. Programmets fokus är att skapa struktur, effektivitet och organisation i vardagen. Med rätt struktur och verktyg får vi ett personligt system som hjälper oss att bli mer effektiva och få tid till att arbeta med våra mål. Vilka är grundförutsättningarna för att skapa effektivitet på arbetet? Första steget är att skapa förståelse för organisationens, avdelningens och sina egna mål. Därefter hitta ett system som koordinerar våra arbetsmål med den struktur som vi har bland våra mappar i datorn, mappar i mailen och i våra fysiska system såsom pärmar eller
   hängmappar. Det finns många olika system för personlig effektivitet allt från traditionella hängmappar till digitala kalendrar. Men hemligheten med personlig effektivitet är att var och en skapar ett eget personligt system med en personlig struktur. Dessa måste anpassas till individens personliga beteende, karaktär och arbetssätt.
   Ur programmets innehåll:
   Hitta din personliga struktur och få mer tid över
   Prioritera utifrån situationen och bli mer effektiv
   Identifiera och handskas med tidstjuvar
   Tydliggör och kommunicera mål
   Ta ansvar för och kontrollera din tid
   Tid, stress och kommunikation
   Problemlösning i praktiken
   Implementera personliga handlingsplaner

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

  Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.