Per-Hamid Ghatan

Per Hamid Ghatan

Hur skapar vi stabilitet i en föränderlig värld?

Neurolog med specialisering inom rehabiliteringsmedicinen

Per Hamid Gathan är konsult med inriktning på organisationsfrågor, management, ledarskap, teambuildning m m.

Har i många år bedrivit forskning kring effekterna av utbrändhet på hjärnan. Vad händer med vår hjärna när livet går i spinn.

Vi behöver ta hänsyn till människors biologiska förutsättningar när vi bygger våra företag och organisationer. Allt går så snabbt i detta tidevarv Under en 100 års period har industriproduktionen blivit 40 gånger större, befolkningen fyrdubblats och vattenförbrukningen niodubblats. Hur skapar vi då en balans och stabilitet. Hur får vi de anställda att fungera och undvika att gå i väggen. Vad händer i hjärnan under dessa sk snabbperioder? Den mänskliga förutsättningen är dock sig lik. Tekniken rusar i väg. Hur ska vi kunna möta upp?

Vi har alla ett behov av inre balans – ett mentalt samspel mellan tankar och känslopr. Vad säger vi till våra hjärnor? Hur kan vi komma ikapp, känna tillfredsställelse och kanske tom öka vår förmåga och kreativitet?

Per Hamid Gathan är konsult med inriktning på organisationsfrågor, management, ledarskap, teambuildning m m.

En brilliant föreläsare med knivskarpt intellekt och vida kunskaper i hjärnans ofantliga möjligheter.

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.