Mikael Andersson

Mikael Andersson

Arbeta bort rädslor, fobier och uppnå sina mål.

Mikael Andersson är en utbildare och föreläsare som talar om att förstå sig själv och sin omgivning med stöd av neurovetenskaplig forskning och speciellt vad som händer i hjärnan.

De flesta beteenden som man har vid pressade, obehagliga eller nya situationer, är näst intill omöjligt att förändra genom att tänka på situationen eller för den delen att inte tänka på situationen.
Rädslor, ångest, fobier och nervositet försöker man även ”bota” med att spänna hela kroppen eller att stirra på en punkt i väggen. Med resultatet att det blir än värre utfall än vad man hoppats på och risken på att man tappar kontakt med andra människor eller sin publik är nästintill säker.
Det sätt som visat sig fungera för honom själv och de tusentals människor han föreläst för och utbildat är en klar och tydlig strategi för att arbeta bort sina rädslor, fobier och uppnå sina mål.
Hans unika metod, Neovess-metoden har tre steg:
1. Förståelsen
Förståelsen för varför vi reagerar som vi gör fysiskt och psykiskt i situationer där du hamnar under press. Förståelsen för varför dessa reaktioner i de flesta fall är fullkomligt normala och grundar sig på vår överlevnadssystem samt hjärnans långsamma utveckling på detta område.
2. Kommunikation
Genom kommunikation och tal så utvecklar man sitt tänkande, påverkar och kontrollerar sina känslor. Genom att lära sig kommunikation med sig själv och andra kan människan lära sig att bli den version av sig själv som man vill. En utveckling som de flesta människor har nytta av i de flesta situationer.
3. Träning
Hur tränar och reglerar man då sin egen individ och hur reagerar och uttrycker man sig optimalt? Mikael ger dig praktiska verktyg och exempel på hur du kan träna dig själv, att förbättra din position i ditt team, din grupp eller med din publik.

  • Samarbete, medarbetarskap, inspiration, motivation, målsättning, ledarskap, hjärnan, neurovetenskap, prestera under press, personlig uteckling, söker du något av dessa ämnen så kan du med fördel boka Mikael Andersson till din nästa föreläsning/utbildning.

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.