Lotta Juhlin

Lotta Juhlin

Den goda kommunikationen

Retorik, kommunikation, röst och kroppsspråk

De spännande bredvidbudskapen – rösten och kroppsspråket – har hela 93% betydelse för genomslagskraften i det du vill säga. Lär dig tala och presentera på ett attraktivt och övertygande sätt. Här demonstreras hur vi förbereder en attraktiv presentation, ett vinnande framträdande med ett stort engagemang. Lotta har i flera år drivit Kommunikationsakademien. Hon är också författare till en rad böcker bl a Den goda kommunikationen.

Lotta skräddarsyr gärna seminarier och övningar utifrån kundens önskemål.

 • Dessa är några ämnen:
  •  

   • Retorik.
    Nyttan av retorikens skafferi och andra retoriska finurligheter
   • Bemötande
   • Röst- och kroppsspråksteknik. ( övningar som främjar presentationstekniken och förmågan att kommunicera.)
   • Kvinnligt/Manligt språk och beteende.
    Insikten om skillnaderna stärker samarbetet och självbilden samtidigt som förståelsen för det egna och det motsatta könet ökar.
   • Förberedelser.
    Praktiska och mentala förberedelser inför en presentation
   • Hantering av hjälpmedel.
   • Illustrerade dialoger.
    ”Snackor” som illustrerar kommunikationen i vardagslivet.
   • Social begåvning.
    De inre resurserna uppenbaras i syfte att nå en givande och meningsfull kontakt och kommunikation.
   • Lyssnarövning.
    En övning i konsten att kunna höra och bli varse känsla och uttryck i olika röster.
   • ”Parlamentet”
    En retorisk lek under lättsamma former.
   • Bandupptagning.
    Individuella röstinspelningar på band med analys och feedback
   • Praktisk presentationsteknik.
    Förberedda och oförberedda anföranden med analys och feedback – med eller utan videoupptagning
   • Grupparbete.

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

  Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.