Lisa ”Kamoja” Ekström

Lisa Ekstrom

Att ta från de bästa och göra ännu bättre

Personlig utveckling, ledarskap och kundservice

Med tjugo års erfarenhet av ledarskap inom försäljning och kundservice inspirerar Lisa Ekström grupper och människor på ett unikt sätt.

Lisa är ärlig och rak och levererar i ett medryckande tempo med mycket aha-upplevelser, skratt och energi. Prestigelöst blandas fakta med anekdoter och egna erfarenheter. Medarbetare får värdefulla tips att använda för att skapa rätt kultur och nå hållbara resultat. På ett effektivt sätt får Lisa individer och organisationer att utvecklas positivt på kort tid.

Lisa Ekström ger en inspirations-kick som skapar förståelse och insikt om varje medarbetares ansvar och betydelse i till exempel ett förändringsarbete. Det svåra görs hanterbart och inspirerande. Kultur- och attitydförändringar behöver inte ta tid eller vara skrämmande. Oavsett om det rör sig om föreläsningar, mentorskap, personlig utveckling eller utveckling av organisationer ser hon möjligheter i utmaningen att framgångsrikt kunna utföra ett jobb i mästarklass som lämnar bestående resultat.

Med utmärkelser som “Årets Framgångsstipendium” (2007), för hennes förändringsarbete på SAS, “Sveriges hetaste talare” (tidningen Chef 2012) och “Stora Målpriset” (2015) utlovas en upplevelse och insikt som inte lämnar någon oberörd.

 • Ledarskap & Mästarklass
  • Tillsammans bygger vi våra företag och arbetsplatser. Personligt och med smittande livsglädje engagerar hon med mycket skratt och karisma. Lisa är ärlig och rak och levererar i ett medryckande tempo med mycket aha-upplevelser och energi. Prestigelöst blandas fakta med anekdoter och egna erfarenheter. Medarbetare och grupper får värdefulla tips att använda för att skapa rätt kultur och nå resultat. På ett effektivt sätt får Lisa organisationer och grupper att utvecklas positivt på kort tid.

    

 • Föreläsningar
  • Lisa anlitas som inspirationsföreläsare för större och mindre företag, förbund och organisationer, samt på stora event. Här är några av de teman som Lisa föreläser om:
   Ledarskap
   Medarbetarskap
   Förändringsarbete
   Storytelling
   Personligt varumärke
   Försäljning
   Happy results
   Service

 • Workshop
  • En föreläsning kombineras med fördel med en efterföljande workshop. Med effektiva medel och engagerande material får Lisa alla medarbetare att arbeta tillsammans för att lyfta fram och belysa möjligheter och problem. Enligt Lisa kan allt som behöver sägas sägas kärleksfullt, vare sig du är ledare eller medarbetare. Alla får komma till tals i en effektiv och produktiv workshop som leder till konkreta resultat.

 • Utbildningar
  • Lisa engageras under en längre period och tar sig an de olika delarna i ert företag. Hon hjälper er att finna ert nuläge och definiera ert önskade läge. Hon identifierar de metoder ni behöver för att stänga gapet. När metoden är definierad arbetar hon tillsammans med ledare och medarbetare. Utbildningselement varvas med träning i vardagen för att säkra att det ni lär och skapar implementeras i det dagliga arbetet. På så sätt skapas ett arbetsklimat med motiverade och engagerade medarbetare som vill bidra till nöjda kunder och bättre lönsamhet.

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

  Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.

  Dagens-Industri

   

  Artikel i Dagens Industri om Lisa Ekström