Klaus Lindqvist

Klaus Lindqvist

Tankens kraft

Mannen som kan få vår kroppstemperatur att ändras flera grader genom att få oss tänka i olika banor.

Klaus seminarier utgår ifrån hur man med hjälp av elitidrottarens metoder ökar både förmåga och välbefinnande, dvs. Hur man klarar jobbet och livet bättre. Utgångspunkten är kunskaper om hur hjärnan och kroppen samspelar. Seminarierna är oberoende av varandra men kan utformas till en sammanhängande serie. De används också ofta i samband med kickoffs.

Klaus utbildade sig som idrottslärare i Finland men via flera långa utlandsvistelser ( i USA, Frankrike och Australien som bla skidlärare) hamnade han i Sverige och blev lärare och skolledare. Under tiden intensifierades hans intresse för beteendevetenskap, vilket resulterade i forskarstudier i idrottspedagogik.
Under flera år var han utbildare på Riksidrottsförbundets utvecklingsinstitut Bosön, där han tog initiativet till ”Hjärnverket”, Riksi

Klaus seminarium

 • Tankens kraft
  • Seminariet fokuserar på elitidrottarens metoder för att nå psykisk styrka och lyckas vara bäst när det verkligen gäller. Deltagarna får kunskap om motivation, stresshantering och målstyrning, dvs kunskap om hur man ska tänka för att nå ett uppsatt mål. Via olika försök upptäcker deltagarna det intima samspelet mellan hjärna och kropp – mellan tanke och handling.

 • Självförtroende och prestation
  • Hur optimerar man en prestation? Vilka faktorer är det som påverkar den? Vilka blockeringar kan förhindra den? Hur påverkas prestationen av våra olika relationer? Deltagarna får kunskap om ”jaget”, den viktigaste av alla relationer. Vi talar om självkänsla och självförtroende och om möjligheterna att påverka både sin egen och andras självkänsla. Vi gör även en kort mental uppladdning, där deltagarna har chans att hitta nya egna styrkor.

 • Gruppklimat och prestation
  • Deltagarna får kunskaper om hur grupper utvecklas, hur gruppklimatet påverkar gruppens prestation och vilka kriterierna för teambildning är. Utgångspunkten är Firo-teorin, en vetenskapligt beprövad teori, utvecklad vid den amerikanska marinen. I anslutning till seminariet kan sedan teambildning genomföras, både inomhus och utomhus.

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

  Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.