Kjell Dahlin

Kjell Dahlin

Allt kommunicerar! Alltid!

Kjell Dahlin är retorikexpert, författare, utbildare och föreläsare

Detta synsätt innebär en valmöjlighet. Antingen utnyttjar du popretoriken eller så faller du offer för den. Valet är ditt. Kjell Dahlins bok Popretorik Med ena foten i den akademiska världen och den andra i säljar- världen har Kjell med sin fil kand i retorik skapat sin egen syn på kommunikation. Han kallar det Popretorik. Han fnyser åt den traditionella trångsyntheten där retorik bara är ämnat för akademiker, politiker och bilförsäljare.

 

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.