Johan Plate

Johan Plate

Att prestera är en process i vilken många olika faktorer påverkar både själva handlingen och dess utgång

Mental rådgivare och föreläsare i prestationspsykologi

Johan Plate är lärare i beteendevetenskap, föreläsare i prestationspsykologi, idrottspsykologisk rådgivare och författare. Johan Plate är en av pionjärerna bakom prestationspsykologi i Sverige. Han har i flera decennier förklarat de processer som ligger bakom en prestation och dessutom tillhandahållit redskap för mental träning och framgångsrika resultat.

Johan Plate arbetar inte bara inom idrotten. Han coachar, vägleder och inspirerar likaså företag och organisationer. Denna form av verksamheter är en ständigt växande marknad med ett stort behov av den mentala rådgivningen som utgör ett kraftfullt verktyg.

Hans föreläsningar inbegriper både teori och praktik och är ofta medvetet provocerande för att få åhörarna att tänka till. Som Johan Plate själv uttrycker det, han försöker alltid tala så folk förstår och därför använder han mycket humor och hög deltagaraktivitet som medel.

 

Talar om prestationer och om hur vinnare skapas

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.