Frida ”Rit” Panoussis

Graphic recording när den är som bäst

Ritar när någon talar. Mötesritare som visualiserar, sammanfattar det som sker under möten, föreläsningar eller ett event. Frida är en av få med denna unika kompetens med att simultant lyssna och rita för att ge en extra dimension och minnesbilder. Med mångårig erfarenhet från näringslivet, utbildningar och kundmöten tillför hon den samsyn som så väl behövs i dagens komplexa verklighet.

Graphic recording är en trend som vuxit fram ur ett behov att göra konferenser och möten mer levande, kreativa, effektiva och rent av lönsamma.

Tekniken har använts länge i USA och är nu på väg in i Europa. Steve Jobs och Nikes grundare har använt metoden. När Frida är med som Graphic Recorder på ditt möte får du en tydlig och samstämmig bild av det mötet handlade om och vad ni kom fram till. Frida lyfter fram det viktigaste på ett tydligt och inspirerande sätt.

Det räcker inte att bara kunna rita och ha snabb uppfattningsförmåga. Det krävs mångsidig erfarenhet av näringsliv, företagande och offentlig sektor. Det har Frida. Visualiserat för: TEDx, TCO, Telia, Microsoft, Skanska, DIDigital och Stockholm stad.

  • Ritar när någon talar
  • Kreativ kommunikation genom att visualisera och rita
  • Kundnytta, kundnöjdhet, kundfokus – rita kund, kundresa eller kundfokus
  • Idésprutan – så fungera en kreativ hjärna
  • Rita på möten – verktyget visualisering för samsyn och tydlighet

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.