Christina Stielli

Stora inspirationsdagen 2022

Alla ska känna arbetsglädje, ansvar och delaktighet - varje dag!

Arbetsglädje - JA tack!

Medarbetarna är oftast ett företags viktigaste konkurrensmedel. Och mår inte medarbetarna bra så mår inte företaget bra, inte arbetsplatsen heller, oavsett antal after work och bowlingkvällar, gott kaffe och god ventilation.

Mina föreläsningar tar sitt avstamp i den spännande lyckoforskningen som pågår och jag blandar skratt med djupaste allvar. Sätter tummen på välbekanta dråpliga situationer på en arbetsplats och förmedlar insikter genom mina personliga betraktelser på hur livets berg-och-dal-bana ibland däckar oss.

Om vi kan sänka sjukfrånvaron, få gladare medarbetare som mår bättre så mår företaget ännu bättre och kunder, uppdragsgivare och leverantörer påverkas positivt.

 

Den här föreläsningen är för alla team, arbetslag, företag och arbetsgrupp som vill ha verksamhetens mål i fokus, skapa arbetsglädje och energi, vårda sina relationer, skapa gyllene förutsättningar för workshops och utvecklingsarbeten. Föreläsningen passar som uppstart eller avslutning på företagets konferens eller som en inspiration för att när som helst öka motivation, fylla på glädje. öka kreativiteten och stärka upp medarbetarskapet.

 

KUNDERNA SÄTTER BETYG! 4,94 AV 5,00 UNDER 2015.

Christina har fått den prestigefyllda utmärkelsen Sveriges bästa kvinnliga föreläsare både 2014 och 2015. Möt Sveriges i särklass hetaste kvinnliga föreläsare.

 

 

Föreläsningen på Stora Inspirationsdagen är en mix av Christinas föreläsninga

 • Varför ska vi ändra på saker när vi har det så bra?
  • Föreläsningen inför förändringsarbetet, efter omorganisationen eller mitt i flyttprojektet. Trygga medarbetare är de som kan släppa sin oro och fokusera på möjligheterna. Hur kan vi träna oss till ett positivt förhållningssätt till det vi möter och vilka är fördelarna? En föreläsning som ger checklistan på hur jag tränar bort min oro och handskas med problem.

 • Arbetsglädje - JA tack!
  • Vad är egentligen glädje på jobbet, kan man älska sina arbetsdagar och varför är det livsviktigt? Vad kan vi lära oss av hjärnforskningen? Kan lycka verkligen öka ett företags produktivitet? En föreläsning som lyfter, inspirerar och konkretiserar, som tar upp vikten av att ta ansvar för vem jag vill vara på min arbetsplats.

 • Varför är inte alla andra normala som jag?
  • Vi är alla olika och det är hopplöst svårt att förstå sig på alla men om vi inte kan samarbeta i ett gott klimat då går det åt skogen förr eller senare. Om medarbetarskapet och relationerna på arbetsplatsen. En föreläsning med inspiration och verktyg för ett ännu bättre medarbetarskap!

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

  Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.