Christer Olsson

Christer Olsson

Vart är ni på väg - och vill ni dit?

Teamwork och medarbetarskap.

Om att få gruppen att gå åt samma håll. Kan alla enkelt svara på vart ni är på väg och om alla vill dit så har ni kommit långt i ert lagarbete och er utveckling. Christer arbetar som mentor, coach och strateg inom företagsledningar runt om i Sverige. Han är fiskarpojken från Öckerö som gjort sunt förnuft till livs- och affärsstrategier. Hans goda råd är lika användbara för chefer och ledare såväl som övrig personal. Vad han än tar sig an har han alltid det mänskliga perspektivet i fokus. Christer har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke och inte minst till handling. 

Lyssna till en föreläsare som lyckas förändra sin publik genom de små tankefrön han sår.

  • Organisationutveckling genom individutveckling
  • Personlig utveckling
  • Ledarskap

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.