Beata Wickbom

Beata Wickbom

Beata är moderator och expert inom social media och digital kommunikation

Beata har arbetat med affärsutveckling och kommunikation på webben sedan 1995, idag i rollen som senior strateg på reklambyrån Pool. Hon är en flitigt anlitad rådgivare och inspiratör på temat sociala media och den nya webben. Hon var en av förgrundsgestalterna i den svenska internetindustrin och har bland annat grundat branschkonferensen SIME. Beata är civilekonom från Handels i Stockholm.

Beata har ett brinnande intresse för webben och för hur digitala media formar framtidens kommunikation, oavsett om det är internt eller extern; mellan medarbetare, till kunder, medlemmar, studenter, patienter, medborgare eller andra användare. Eftersom hon har jobbat inom detta område sedan 1995 kan hon spana både framåt och bakåt och kan göra analyser som bygger med en bred och djup kunskapsbas. Hennes styrka är att plocka fram praktiska exempel som alla i publiken kan relatera till. Hon har ett affärsmässigt, snarare än tekniskt perspektiv, vilket gör att hon kan agera bollplank åt en företagsledning eller styrelse.

Hon har haft en rådgivande roll i frågor som rör webben och sociala media för bland annat Svenska Dagbladet, EpiServer, Bisnode, SJ och IKEA. Har det senaste året jobbat med Svenska Spel och deras multikanala strategi, med fokus på ombudens roll. Har även jobbat med internkommunikation för Stockholm Globe Arenas och är för närvarande kommunikationsstrateg för deras nya Intranät.

Bland hennes uppdragsgivare märks också Hyper Island (föreläsare på deras utbildningsprogram) och Kulturdepartementet (har gjort en studie som tittar på internet- och mediaanvändningen hos barn 2-9 år).

Hon designar och leder också gärna workshops och kreativa övningar relaterade till webben och framtiden.

"Beata var grym! Riktigt bra presentation, både i vad hon sa och hur hon sa det."

Anna Grandt, Head of Interaction Design, Ocean Observations

”Beatas budskap var intressant – to say the least – och gamla rävar som vi var väl smått chockade först. Men nu talas det blogg och wiki och jag vet inte allt. Kul var det.”

Informationschef på konsultföretag i IT-branschen

"Inte för att jag har åkt Balder på Liseberg, men jag tror det är så här man känner sig."

Försäljningschefen efter Beatas första timme av inspiration...

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.