Azita Shariati

azita shariati

Om vikten av jämställdhet och mångfald i företag

Mångfald eller enfald?

Azita Shariaty Khalil Abad, född 14 januari 1968 i Teheran i Iran, är en svensk företagsledare. Hon är vd för Sodexo AB i Sverige.

Azita Shariati är uppvuxen i Teheran. 1986 flydde hennes blivande man till Sverige för att undvika militärtjänstgöring i kriget mellan Iran och Irak. Två år senare, när hon var 20 år, följde Shariati efter och hamnade i Göteborg. I Sverige läste hon in högskolebehörighet via Komvux och utbildade sig sedan till kostekonom vid Göteborgs universitet samt läste kurser i statistik, ledarskap och marknadsföring vid Handelshögskolan.

Shariati är sedan 2014 vd för Sodexo AB i Sverige, ett företag med tjänster inom servicesektorn. Hon började arbeta inom företaget 1998 och första anställningen inom bolaget var som restaurangchef. Hon har sedan dess bland annat varit försäljningsdirektör, affärsområdeschef och Sverigechef. När hon var vice vd 2010 införde hon och ledningsgruppen ett mål att företaget år 2015 ha 50 procent kvinnor på högre chefspositioner vilket uppnåddes. Hon föreläser ofta om vikten av jämställdhet och mångfald i företag. 2015 utsåg tidningen Veckans affärer Azita Shariati till 2015 års mäktigaste kvinna i näringslivet.

 

 • Sagt om Azita
  • Azita Shariati beskrivs som strategisk och mjuk, hon kan vara pådrivande men backar tillbaka för att se att alla följer med. I sitt beslutsfattande är hon lyhörd och angelägen om att lyssna in vad andra tycker. Hon sätter gärna ner foten, men känner också av om någon har en annan åsikt. Då blir hon nyfiken.

   ”Azita driver inte bara på sin linje utan öppnar dörren för andra. Det blir en annan förankring då. Det är oerhört viktigt inom Sodexo, eftersom det är så personalintensivt”, säger en mellanchef.

   ”Det finns en diskrepans mellan det som sägs om mångfald och det som faktiskt görs. Azita är en politiker – den som sätter målen”, säger en chef som inte sitter på huvudkontoret.

 • Det handlar inte om att ’titta vi är mångkulturella’, det handlar om business
  • Flera personer beskriver det som en styrka att medarbetarskaran innehåller så många olika kompetenser, språk och nationaliteter. Och eftersom en stor del av rekryteringen när det gäller chefs­positioner sker internt ökar mångfalden på ledningsnivå mer eller mindre automatiskt.

   ”Man har gjort det till en del av affären, till en styrka. Det handlar inte om att ’titta vi är mångkulturella’, det handlar om business”, säger en av tjugo distriktschefer inom Sodexo.

   Det påpekas dock att tanken på mångfald inte föddes hos henne, men att det ”blev action” när hon tog tag i frågan. Det finns även de som påpekar att det ännu finns en skillnad mellan ledningens uttalade ambition och hur det i verklig­heten ser ut på arbetsplatserna i den dagliga verksamheten.

    

Azita Shariati beskrivs som strategisk och mjuk, hon kan vara pådrivande men backar tillbaka för att se att alla följer med. I sitt beslutsfattande är hon lyhörd och angelägen om att lyssna in vad andra tycker. Hon sätter gärna ner foten, men känner också av om någon har en annan åsikt. Då blir hon nyfiken.

”Azita driver inte bara på sin linje utan öppnar dörren för andra. Det blir en annan förankring då. Det är oerhört viktigt inom Sodexo, eftersom det är så personalintensivt”, säger en mellanchef.

Sagt om Azita

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

  Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.