Annika Dopping

Annika Dopping

Jag är kommunikationsstrateg,
specialiserad på hållbarhet

Annika är expert på kommunikation och kommunikationsstrategier, specialiserad på hållbarhet inom ledarskap, entreprenörskap, miljö, hälsa och mänskliga frågor. Hennes passion är att väcka stolthet, framtidstro, innovations- och handlingskraft genom att locka fram det bästa ur människor och organisationer. Med över 30 års erfarenhet av kommunikation förstår hon snabbt ett företags affär och kan bidra till att lyfta den till nya höjder, såväl internt som externt.

Annikas uppdrag sträcker sig från att vara bollplank till ledningsgrupper och chefer kring strategiska kommunikationsfrågor till att kreera, planera och leverera stora konferenser, events och workshops, moderera och föreläsa i svenska och internationella möten och kongresser, utveckla koncept, kund- och affärsnytta med marknads- och kommunikationsavdelningar och implementera dem via den rätta paletten av kommunikationsverktyg. Det kan innefatta film- och TV-produktioner, webb-TV, podcasts, videokonferenser, Road Shows, utbildning, konferensresor mm.

Ämnesområden

  • Moderator och konferencier
  • Föreläsare
  • Producent
  • Debattledare
  • Konceptutveckling
  • Omvärldsanalys

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.