Anna Linda Hultström

Anna Linda Hultstrom

En föreläsning om hur du skapar Flow

Hur ofta har du Flow på jobbet?

På arbetsplatsen är det vår energi och kreativitet som avgör vad som blir gjort och hur bra resultatet blir. När vi har en bra dag blir det mycket gjort, det känns som om vi är i Flow.

Vi människor är ett samspel mellan det inre och det yttre. Det yttre har vi ofta inte någon kontroll över, men det inre har vi möjlighet att påverka. Det fina är att när vi aktivt skapar ett inre tillstånd av Flow, så händer det någonting i det yttre. Allting börjar flyta på lite bättre. Det går lättare att prioritera och fatta beslut. Vi har mer energi och fokus, och mer blir gjort.

Genom att investera i de anställdas inre tillstånd av Flow får hela företaget tillgång till mer av sin fulla potential. Framgången kan mätas på många plan, inte minst finansiellt.

Under föreläsningen får lära dig hur du systematiskt kan försätta dig i Flow och därmed få större tillgång till din energi och kreativitet. Du får ett helt nytt perspektiv på begreppen tid och effektivitet. Du får konkreta idéer och verktyg för att hamna mer i Flow i din vardag, både hemma och på jobbet. Några begrepp vi behandlar under föreläsningen är:

”Tid är en begränsad yttre resurs, medan energi och kreativitet är obegränsade inre resurser.”

 • Energy Management
  • Hur tar jag kontroll över min energinivå?

 • Kreativitet på jobbet
  • Hur får jag tillgång till min kreativa potential?

 • Intuition i beslutsfattande
  • Hur blir jag klokare?

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

  Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.