Angelica Frithiof

Angelica Frithiof

Bemötandefrågorna är idag mycket viktiga men i praktiken ofta eftersatta.

Bemötande, kommunikation, ledarskap och inspiration

Angelica startskott som föreläsare kom när hon opererades. Hon bestämde sig efter operationen att helhjärtat gå in för att förbättra kommunikation och bemötande inom vården. Detta var 1994 och alt sedan dess har hon verkat för att förbättra möten mellan människor och ett bättre bemötande, framför allt inom den offentliga sektorn. Hon kompletterade sin akademiska utbildning med psykologi, medicinsk etik och samtalsmetodik.

Angelica Frithiof är en engagerande eldsjäl som med mycket humor sprider sitt budskap och delar med sig av sina kunskaper om hur vi skall bemöta varandra på ett mer närvarande och kärleksfullt sätt.
Bemötandefrågorna är idag mycket viktiga men i praktiken ofta eftersatta. Patienter eller själverfarna hamnar lätt i underläge gentemot olika personalkategorier inom vård- och omsorgsverksamheten.

Att kunna se människan och inte ha förutfattade meningar eller själv tolka vad patienten/själverfarna egentligen vill, önskar och behöver, är en viktig förmåga man behöver ha inom vård och omsorg.

Angelica har självupplevda erfarenheter och ger sin syn på hur möten i vården kan se ut.

 

Angelica Frithiof erbjuder föreläsningar, halv- och heldagsseminarier och flerdagarskurser:

  • Bemötande
  • Kommunikation
  • Ledarskap
  • Motivation
  • Drivkrafter

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.