Anders Borg

Anders Borg

Ekonomi, framtid och omvärld

Sveriges finansminister mellan 2006-2014

Tidningen Financial Times utsåg Borg till EU:s främste finansminister 2011 i sin årliga ranking av unionens 19 finansministrar.

Idag arbetar Anders med styrelseuppdrag och som rådgivare åt stora företag i samband med att han också är en omtyckt talare.

Han föreläser om vad som sker i världsekonomin, med globalisering och det stora teknikskiftet. Ibland är det kring investeringsmöjligheter i Fintech, förutsättningarna på lång sikt i olika branscher såsom e-handel, shipping, industri, gruvor, finansbranschen eller någon annan sektor. Han gör specialanpassade föreläsningar för enskilda företag och talar framförallt inom tekniksektorn, med AI, connectivity m.m och då ofta något med koppling till finansiella marknader.

Anders är framför allt engagerad i AI inom finans. Genom sin roll som rådgivare till det amerikanska bolaget Ipsoft har hans intresse för AI inom just fintech ökat.

Lyssna till en spännande talare som är en mästare i ekonomi och finans!

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.