Ami Hemviken

Ami Hemviken Talarförmedlingen

Övertygande kommunikation-det är inte tanken som räknas

Retorik, kommunikation och relationer

Ami Hemviken är en av Sveriges främsta föreläsare inom beteende, påverkan, relationer och kommunikation. Hon arbetar även som ledartränare och coach.

Under sina år som föreläsare och coach har hon hjälpt många företag och organisationer att få ut mer kraft och glädje från sina medarbetare. Hon är en underhållande utbildare som alltid lyckas lyfta och inspirera sin publik. Hennes energi går inte att ducka för då den smittar av sig till alla hon möter och det i sin tur skapar resultat. Ami arbetar med interaktivitet under sina föreläsningar och ser till att skapa kommunikation och energi i både små och stora grupper.

Amis goda förmåga och intresse av att sätta sig in i sina kunders verklighet gör att hon anpassar sina föreläsningar och budskap utifrån de behov hon finner under samtalen inför sina uppdrag.

Med djupa kunskaper inom beteendevetenskap och kommunikation genomför Ami ofta uppdrag med fokus på att förändra och utveckla beteenden genom just kommunikation. Hon är skicklig på att förstå och analysera olika interpersonella skeenden på arbetsplatser och kan konsten att inspirera och motivera stora grupper.

Med ett stort mått humor och massor av energi fångar hon sin publik som får uppleva glädjen i att våga mötas och utvecklas. Tack vare hennes år som högstadielärare och därefter fleråriga erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation kan hon på ett förtroendeingivande sätt kan ta sig an och förstå målgrupper från såväl privat- som offentlig sektor.

Ami menar att kunskaper i och praktiserande av medveten kommunikation är inte ”good to have” – det är själva nyckeln till framgång. Såväl på jobbet som privat.

 

Exempel på Amis föreläsningsteman

 • Kul på jobbet – varför och hur?
  • En upplyftande, rolig föreläsning om gemenskap, relation och kommunikation. Här berättar Ami om de nycklar som finns för att känna mer kraft och energi på jobbet. Vad säger beteendevetenskapen och hur omsätter man det i praktiken? Interaktivitet och diskussionsfrågor gör föreläsningen levande och anpassad till din vardag.

    

 • Ledarskap – från ord till handling
  • En upplyftande föreläsning om att leda andra på ett motiverande och inspirerande sätt. Deltagarna får med sig flera direkt användbara kommunikativa ledarskapsverktyg som kommer att förenkla och förbättra deras dagliga ledarskap Ami behandlar bland annat hur man kommunicera tydliga förväntningar och följer upp dem genom feedback, beröm och att själv leva som man lär.

 • Förändringsledning – hur skapas nya, varaktiga beteenden?
  • En intressant föreläsning om beteendeförändringar på individ och gruppnivå. Föreläsningen är ovärderlig där du vill skapa förändringar som är varaktiga och faktiskt fungerar behöver vi veta hur vi människor reagerar på något nytt och okänt. Grunder i förändringsteorier på individ- och gruppnivå gås igenom på ett lättsamt och tillgängligt sätt.

 • Övertyga istället för att övertala – retorikens grunder
  • En lustfylld föreläsning om hur du strukturerar ett budskap och får fram den på bästa sätt. Det är en föreläsning för när du vill driva igenom en idé och vill påverka din omgivning är en medveten och viljestyrd retorik ditt viktigaste redskap. Lär dig övertyga istället för att övertala genom att alltid utgå ifrån den du har framför dig – din chef, din kund, ditt barn eller vem det nu må vara, kommer att berika ditt liv. Lär dig argumentera för din ståndpunkt, vara tydlig, skapa känslor och göra avtryck. Ta del av en retorisk disposition som hjälper dig att bli tydligare och oftare få igenom din vilja. Du lär dig om vikten av ditt kroppsspråk för att nå fram och skapa såväl förtroende för dig som person, som en känsla hos din målgrupp.

 • Övertygande kommunikation – det är inte tanken som räknas
  • En inspirerande föreläsning med många användbara verktyg. Under föreläsningen kommer du att bli medveten om hur svårt det är att påverka människors beteenden och hur viktig en medveten och övertygande kommunikation är dessa sammanhang. Bra idéer och kunskap behöver paketeras på ett tydligt sätt. Här får deltagarna många aha-upplevelser, skratt och inspiration men också värderfulla, handfasta tips och råd kring retoriska verktyg och förhållningssätt. Hon visar vikten av att följa upp beteenden och att vara uthållig för att nå resultat.

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

  Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.