Aleksander Perski

Aleksander Perski

Trötthet är vår nya folksjukdom

Aleksander Perski, psykolog och docent är en av landets ledande stressforskare.

För honom råder det inga tvivel om att trötthet är vår nya folksjukdom.

- Vid millennieskiftet blev stress ett allmänt samtalsämne. På motsvarande sätt kommer vi inom några år att tala om trötthet i stället. Redan i dag är trötthet en stor fråga i USA och den farmakologiska industrin har svarat med att lansera nya antisömnläkemedel, ett slags vakenpiller. Dessa används av studenter, människor som arbetar skift och andra som har problem med trötthet.

Aleksander Perski anser att vi har mycket att lära av idrottare som Susanna Kallur och Anja Pärson. Inom idrottsrörelsen är det självklart att den som vill kunna prestera på elitnivå måste sköta sin återhämtning minutiöst.

bokning & mer info

Fyll i formuläret för bokning eller för att ta del av mer information.

    Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter lagras och används för att kontakta mig.