NYHETSBREV Inspirationsdagar feb 2016

Vilka föreläsare kommer till er stad – kika på inspirationsdagar i menyn oven ?
Stora inspirationsdagen
En studie från Strayer University, USA fann att merparten människor tycker framgång handlar om att uppnå sina personliga mål.

Riktigt framgångsrika människor lyckas uppnå sina mål inom många olika delar av livet som inom vänskap, fysisk och psykisk hälsa, inom familjen och genom jobb (som de är inte bara är bra på utan också kan njuta av). Dessa superframgångsrika människor har hög emotionell intelligens (EQ), en kvalitet som är avgörande för att uppnå sina drömmar. Dr. Travis Bradberry som är expert på EQ visar vad som skiljer riktigt framgångsrika människor från andra och vilka strategier de använder. Några av dessa kan tyckas självklara, men den verkliga utmaningen ligger i att känna igen när du behöver använda dem och har förutsättningar att faktiskt göra det.

1 De har självkontroll

Riktigt framgångsrika människor är kontrollerade eftersom de ständigt analyserar sina känslor. De förstår dem och de använder denna kunskap när de ställs inför utmanande situationer med självkontroll. När saker och ting går emot dem, kan de finna ett inre lugn trots en stormig omgivning. De vet att oavsett hur bra eller dåligt saker går så förändras allt med tiden. Allt de kan gör är att anpassa sig och fortsätta vara glada och behålla självkontrollen.

2 De är kunniga och passionerade

Riktigt framgångsrika människor vet mer än andra eftersom de ständigt arbetar med att öka sin självkännedom. De söker ständig tillväxt. När de har en ledig stund, fyller de den med självstudier. De gör inte detta för att det är ”rätt sak att göra” De gör det eftersom det är deras passion. De letar alltid efter möjligheter att förbättra och lära sig nya saker om sig själva och världen omkring dem. I stället för att vara rädda för att inte verka smarta så drar sig aldrig dessa människor för att fråga om de inte vet något.

3 De fattar genomtänkta beslut

Riktigt framgångsrika människor fattar beslut genom att tänka ut saker, söka råd från andra, och sova på saken. De vet att (som studier visar) impulsivt förlita sig för mycket på maginstinkt är ineffektivt och vilseledande. De bromsar och använder logiken för att tänka igenom problemen. Det är det som gör hela skillnaden.

4 De talar med övertygelse

Det är ovanligt att höra riktigt framgångsrika uttala saker som ” Um”, ” Jag är inte säker ” och ” jag tror ” Framgångsrika människor talar offensivt och självsäkert eftersom de vet att det är svårt att få folk att lyssna om du inte kan leverera dina idéer med övertygelse .

5 De använder ett positivt kroppsspråk

Bli medveten om att dina gester, uttryck och tonfall kan dra folk till dig som myror till en picknick. Att använda sig av en entusiastisk ton, ett varmt leende, att titta folk i ögonen, och att luta dig mot den person som du pratar med är alla exempel på det positiva kroppsspråk som riktigt framgångsrika människor använder sig av. Positivt kroppsspråk gör hela skillnaden i en konversation eftersom hur du säger något ofta är viktigare än vad du säger.

6 De lämnar ett starkt första intryck

Forskning visar att de flesta människor avgör om de gillar dig eller inte inom de första sju sekunderna de träffar dig . De tillbringar sedan resten av konversationen internt med att motivera sin första reaktion . Detta kan låta skrämmande , men genom att veta detta , kan du dra nytta av den för att göra stora vinster i hur människor reagerar på dig. Första intrycket är starkt förknippat med ett positivt kroppsspråk . En stark hållning , ett fast handslag, ett leende, en stadig blick och öppna axlar bidrar till att ditt första intryck blir bra .

7 De förstår vikten av små segrar

Riktigt framgångsrika människor gillar att utmana sig själva och tävla även när det bara gäller små saker och små vinster. De är utpräglagde vinnarskallar. Även små segrar bygger nya receptorer och tankevägar i hjärnan. Hjärnforskningen i dag har konstaterat att hur vi tänker kan påverka konstruktionen av vår hjärna. Dessa nya receptorer kan öka mottagligheten av testesteron vilket leder till ökat självförtroende och viljan att ge sig i kast med nya problem. Det blir positiva spiraler.

8 De är orädda

Rädsla är inget annat än en kvardröjande känsla som är skapad av din fantasi. Fara däremot är verklig. Rädsla är en obehaglig adrenalinkick du får när du nästan blir överkörd av bussen. Rädsla är ett val. Riktigt framgångsrika människor vet detta bättre än andra, så de vänder rädslan ryggen. Istället för att låta rädslan ta över, är de beroende av den euforiska känsla de får när de kan kontrollera och bortse från sin rädsla.

9 De är Balanserade

Balanserade människor är den perfekta kombinationen av styrka och mildhet. De behöver inte ta till hot, ilska, eller manipulation för att få någon att göra som de vill eller få jobbet gjort. Att vara mild bär ofta en negativ klang ( särskilt på arbetsplatsen ) , men i verkligheten är det balansen mellan mildhet och styrka som ger riktigt framgångsrika människor makt. De är öppna , sympatiska och har lätt att få gruppen att lyssna på ideér.

10 De är ärliga

Riktigt framgångsrika människor vet att ärlighet och hederlighet vinner i längden även om det kan vara smärtsamt ibland. De vet att ärlighet möjliggör äkta kontakt med människor på ett sätt som oärlighet inte gör och att lögner alltid kommer slå tillbaka mot dem själva i slutändan. Det finns till och med studier som visar att människor som ofta ljugit upplevt mer psykiska problem än sina mer ärliga motsvarigheter.

11 De är tacksamma

Riktigt framgångsrika vet att ambition , passion och hårt arbete är viktga framgångsfaktorer. De vet också att deras mentorer , kollegor , familjer och vänner alla spelat en stor roll i deras framgång . I stället för att sola sig i glansen av sin egen prestation så inser riktigt framgångsrika storheten i de underbara saker som andra har gjort för dem .

12  De kan uppskatta vad livet redan givit dem

Riktigt stora människor kan uppnå så mycket eftersom de vet vikten av att sakta ner och uppskatta allt de redan har. De vet att en stor del av sin positivitet och motivation kommer från deras förmåga att behålla fötterna på jorden och de känner tacksamhet för de möjligheter som livet har givit dem.

 

Så en liten sammanfattning…

De här vanorna kan göra alla av oss mer framgångsrika om vi använder dem varje dag. Ge dem en chans och se vart de leder er.

Om författaren:

Dr. Travis Bradberry är författaren till #1 bestselling book, Emotional Intelligence 2.0. Hans böcker har översatts till mer än 25 språk och han är expert på EQ tester.