Nyhetsbrev april 2016

Löneförhöjning förknippas oftast som den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att få medarbetarna att prestera bättre. I dag när vi alla har mat på bordet är svaret på vad som ger oss drivkraft mer komplext än så. Hur kommer det sig tex att en av världens största nätsajter (Wikipedia) drivs istort sett ideelt utan morötter och piska?

Här kommer 8 motivationstips som alla bygger på att vi reagerar positivt på att bli sedda, få uppskattning, finna mening i det vi gör och att känna att vi har en delaktighet i gruppen.

 

1 – Uppmuntra individen:

Varje anställd behöver få veta att han eller hon uppskattas som individ. Ingen vill känna sig som en utbytbar pjäs i ett stort spel, så se till att alla i din arbetsgrupp ges tillfällen att uttrycka sig. Uppmuntra dina kollegor att dela med sig av sina drömmar. Var nyfiken – ställ frågor. Har de bilder i telefon från senaste semestern eller nya bilen? Att ha en dröm, något att se fram emot och att dela med sig av den gör att arbetsrutiner verkar lättare. Det förbättrar arbetsgruppens relationer och skapar ett bättre klimat på era arbetsplatser.

 

2 – Skapa en positiv miljö som uppmuntrar initiativtagande:

Eftersom många anställda spenderar merparten av sin vakna tid på kontoret bör arbetsmiljön vara en plats som får de anställda att känna sig lugna samtidigt som den uppmuntrar till produktivitet. Ett viktigt steg för att skapa en glad och produktiv arbetsplats är att uppmuntra anställda att dela med sig av information och kunskap. Folk bör tillåtas att erkänna sina misstag utan att oroa sig för att bli förlöjligade.

Ett bra exempel på en organisation som uppmuntrar initiativtagande är NASA. Flera av NASAs avdelningar uppmuntrade risktagande till en sån hög grad att varje gång en obemannad raket exploderade vid start så applåderade hela ledningsgruppen. Detta för att visa alla att de försökt. De hade misslyckats men hade försökt och det var det viktiga. Det viktiga för att skapa en positiv miljö. Ett par år senare blev Neil Armstrong först i världshistorien att promenera på månen.

3 – Uppmuntra lagarbete:

Från fotbollsplanen till slagfältet och till mötesrummet – i alla miljöer är det bästa sättet för en individ att hålla sig fokuserad och mottaglig att tillhöra ett team. Genom lagarbete lär sig anställda att lita på varandra och att se bortom sig själva. Ett hälsosamt tävlande i team, både på kontoret och efter arbetet, kan öka både kreativitet och produktivitet. Tillsammans bygger vi vinnande lag!

4 – Se dina kollegor, beröm och belöna dem

Kom ihåg att morötter, inte bestraffning, är ett bättre redskap om man vill höja motivation och produktivitet bland sina arbetskamrater. Vi pratar inte om pengar som morötter. Det krävs inte mycket – ett ärligt erkännande, en blombukett, en kopp kaffe – för att skapa äkta motivation, speciellt när detta erkännande görs inför gruppen. Erkännande och belöning på regelbunden basis påminner dina kollegor om att de är uppskattade och hjälper dem att balansera kortsiktiga och långsiktiga mål.

5- Kapa de tråkiga momenten:

Tråkiga moment suger ut motivationen och minskar produktiviteten. För att hålla motivationen uppe på kontoret så håll saker levande och nya. Undvik rutin genom att tillåta dina medarbetare att utforska och att vara uppfinningsrika. Försök att komma på sätt att hitta nya vinklar på gamla uppgifter. Se till att de mest enformiga uppgifterna inte alltid hamnar hos samma personer. Schemalägg korta raster så att anställda kan samspela med varandra och höra av sig till sina nära och kära.

6 – Eliminera missnöje:

För de flesta om inte alla anställda är motivation direkt knutet till tillfredsställelse i jobbet. Så det säger nästan sig självt att ett givande ledarskap behöver göra allt som är möjligt för att eliminera sådana källor till missnöje som osäkerhet inför framtiden, påträngande övervakning och överflödigt pappersarbete. En bra ledare stöder individen. Bara vetskapen att ledningen är medvetna om problemområden och arbetar för att möta dem kan hjälpa medarbetarna att inte tappa fokus från vad de gillar med sina jobb.

7 – Stödjande ledar- och medarbetarskap:

Ett gott ledar- och medarbetarskap är en av nyckelfaktorerna i de anställdas motivation. Stödjande ledare arbetar nära de anställda – de visar tillit och lyssnar förstående. Samma egenskaper gäller medarbetare emellan. Bra ledare agerar som förebilder  och lever upp till en hög standard av tillförlitlighet som sätter ett exempel för alla. Samma sak gäller för bra medarbetare. Du kan hjälpa till att skapa förutsättningar för ökad produktivitet bara genom att utgå från antagandet att dina medarbetare är skickliga och hängivna.

8 – Bygg lagkänsla:

Se till att ni gör saker även utanför arbetsplatsen. Det viktiga är att ni gör det tillsammans. Det kan vara allt från att ta en afterwork, spela brännboll på ängen en fredagseftermiddag, åk på kick-off/konferens eller ta med arbetsgruppen på en inspirationsdag. Tanken med inspirationsdagen är att den ska stimulera till nya tankebanor och aha-upplevelse. Positiva tankebanor att samla gruppen omkring. Snackisar som kommer leva kvar länge på era arbetsplatser och fikarum. En inspirationsdag skapar grogrund för positiva konversationer medarbetare emellan och det i sin tur bygger lagkänsla. Det kan vara den roligaste personaldagen ni kommer få uppleva men även den mest användbara!

moivation Stora Inspirationsdagen Vaxjo VT 16-3