Azita blir vald till ny etta i Chefs ledarliga

Resultat: 38/40

Ledarstil 5/5
En ledarstil som rymmer både passion och struktur. Har jobbat sig igenom organisa-tionen och har en genuin förståelse för verksamheten. Är coachande och tydlig, varm och empatisk. Brinner för mångfald.

Delegering 5/5
En viktig egenskap i en organisation som Sodexo, där många av verksamheterna får leva sitt eget liv. Azita Shariati petar inte i detaljerna om hon inte blir ombedd. Då tar hon fram en tydlig handlingsplan.

Motivation 5/5
Förutom ett delegerande arbetssätt och en varm personlighet motiverar hon genom att uppmärksamma dem som lyckats väl, även om de sitter långt ut i organisationen. Är tydlig med vilka förväntningar hon har på sina medarbetare.

Konflikthantering 4/5
Blir nyfiken av dem som har en motsatt uppfattning, vilket är ett kraftfullt verktyg för att hantera konflikter. Hennes förståelse för verksamheten gör att hon kan möta alla människor. Kan brusa upp, men är inte långsint.

Kommunikation 5/5
Tydlighet är hennes främsta verktyg. Ser till att alla har tillgång till information, informerar via månadsmöten och månadsbrev på företagets intranät. Har utvecklats som talare i de större samman-hangen och är en omtyckt föreläsare i mångfaldsfrågor.

Beslutsfattande 5/5
Lyssnar och tar in, drivande men väntar samtidigt på dem som behöver mer tid. Har utvecklat sitt konsensustänkande. Men sätter ner foten när det behövs. Är heller inte rädd för att backa och riva upp ett beslut som visat sig vara felaktigt.

Rekrytering 5/5
Är bra på att upptäcka talanger, kan identifiera styrkor hos medarbetare innan de själva gör det. Ägnar sig mycket åt internrekrytering. Har ett mångfaldsperspektiv i alla frågor, så även rekrytering.

Personlighet 4/5
Upplevdes till en början som lite stram internt, men har blivit mjukare ju längre upp hon har kommit. Är omtänksam och förstående, bokar gärna in en lunch med medarbetaren som har det jobbigt, trots att hennes almanacka egentligen är full.

Resultaten är hämtade från chef.se