navid roa

Föreläsare Navid Modiri på Stora Inspirationsdagen om kommunikation och integration